Over halvparten sier de ikke klarer å være uten mobilen i mer enn noen timer, viser undersøkelsen, som er gjennomført av Respons Analyse for VG.

Men selv om litt over halvparten – 56 prosent – sier de i ganske stor eller svært stor grad er avhengige av mobilen, har færre en halvparten dårlig samvittighet for mobilbruken.

– Jeg synes tallet som har dårlig samvittighet er lavt og tror det handler om at vi ikke er helt bevisst på hvor avhengig vi er av telefonen. Vi bruker den på autopilot og tenker ikke mer på det, sier nevropsykolog Thomas Zoëga Ramsøy.

Unge mobilbrukere, det vil si dem som er yngre enn 30 år, har mer dårlig samvittighet enn de eldre. Det er også flere av de unge som mener de er avhengige, hele 64 prosent. Blant foreldre med barn under 16 svarer 66 prosent at de føler seg avhengige av telefonen, og bare hver tredje forelder i denne gruppen sier de ikke har dårlig samvittighet.

Den viktigste årsaken til dårlig samvittighet er at man er mindre til stede i øyeblikket. Samtidig er det å være til stede for andre og kunne følge med på det som skjer de to tingene folk ville savnet mest om de la bort telefonen.

(NTB)