Barna til to familier skal over lengre tid ha blitt utsatt for mobbing ved en og samme skole på Øvre Romerike.

Til slutt så foreldrene seg nødt til å overføre barna til annen skole. Begge familiene har fått bistand fra foreningen Stopp Mobbingen.

Ordføreren og virksomhetslederen i kommunen har bedt om mer informasjon i saken og rektoren avviser at de ikke har evne til å forebygge mobbing – se intervju med dem nederst i artikkelen.

– Fikk nedsatt hørsel

– Barna mine er blitt mobbet vekk fra skolen. Det mest alvorlige er at det ene barnet mitt har fått nedsatt hørsel på grunn av slag mot øret. Det har også forekommet fysisk vold uten at det er blitt loggført, sier mor i den ene familien til Romerikes Blad.

Hun opplever at skolen ikke evner å ta tak i mobbingen.

– I stedet for å rydde opp i egne rekker melder de hele familier til barnevernet, men barnevernet finner ikke noe galt, sier mora.

Hun har også anmeldt skolen for brudd på taushetsplikten. Politiet har imidlertid allerede henlagt saken, får Romerikes Blad opplyst ved Politidistrikt Øst.

– Henleggelsen vil bli påklaget, og vi vurderer også sivilt søksmål etter mobbesaken, sier kvinnen.

– Gleder seg til skolen

Mor i den andre familien sier at barna hennes er utsatt for henholdsvis psykisk og fysisk mobbing.

– Skolen har overhodet ikke tatt tak i mobbingen. Tvert imot har de prøvd å dysse det ned og holdt igjen informasjon til oss, sier hun.

For å slippe unna både skolen og miljøet rundt den valgte familien å flytte til en annen kommune på Romerike.

– Nå gleder barna seg til å gå på skolen. Det skjedde aldri før, sier barnas mor.

Krever tiltak

Foreningen Stopp Mobbingen har sendt bekymringsmelding til ordføreren i kommunen med kopi til Fylkesmannen. Der kreves det at det iverksettes tiltak for å rette påpekte feil og avvik.

Stopp Mobbingen har over flere år bistått den ene familien. Ifølge deres leder, Tore Sveum, er skolens manglende evne til å ivareta barnas behov, samt manglende evne til å sikre konstruktivt samarbeid med foreldrene og andre kommunale instanser årsaken til at disse barna er flyttet til annen skole i kommunen.

– Samme mønster

Fra i år bistår foreningen også en annen familie som har valgt å flytte ut av kommunen for å komme bort fra den aktuelle skolen.

– Bakgrunnen for denne bekymringsmeldingen er vår inntreden i familie nummer to. Ved gjennomgang av dokumenter, samtaler med foreldre og barn, samt samtaler med hjelpeinstanser i ny kommune viser det seg å være ganske sammenfallende mønster i hvordan skolen har unnlatt å følge opp disse barna, skriver Tore Sveum i bekymringsmeldingen.

– Det er også påfallende at begge familiene har opplevd klar bedring hos barna etter å ha flyttet dem til annen skole, sier Sveum til RB.

– Mager trøst at de har fått det bedre

Ordføreren i den aktuelle kommunen er opptatt av å få mer informasjon om saken.

– Jeg har bedt foreningen Stopp Mobbingen om mer detaljert informasjon. Samtidig avventer jeg en redegjørelse fra skolesjefen og rektor om hva som er gjort og ikke gjort i forbindelse med disse sakene, sier ordføreren.

– Det sies at barna har fått det bedre etter å ha byttet skole?

– Det er mager trøst at de har fått det bedre. Jeg håper de har det veldig bra.

Samtidig viser ordføreren til sitt ansvar også for de ansatte.

– Jeg må sjekke sannhetsgehalten i disse sakene, slik at de ansatte ikke framstilles i feil søkelys.

Virksomhetslederen i kommunen er også i en undersøkelsesfase.

– Jeg kan ikke kommentere saker som gjelder enkeltelever. Vi undersøker det som foreningen Stopp Mobbingen tar opp og skal deretter besvare det.

Rektor ønsker ikke å kommentere saken, men avviser at skolen ikke har evne til å stoppe og forebygge mobbing.

– En fersk elevundersøkelse viser gledelige resultater når det gjelder mobbing, sier rektoren.

Lang avviksliste

 • Foreningen Stopp Mobbingen mener at den aktuelle skolen har sviktet elevene på en rekke områder. Her er noen av punktene:
 • Skriver ikke skademelding ved skoleskader.
 • Skriver ikke avviksrapport ved bruk av tvang og makt.
 • Sikrer ikke nødvendig adferdsregulering av elever med adferdsutfordringer.
 • Evner ikke å ivareta et konstruktivt samarbeid med foreldre.
 • Evner ikke å ta foreldrenes henvendelser på alvor.
 • Unnlater å varsle mobbe- og voldsepisoder til foresatte.
 • Benekter mobbe- og voldsepisoder der ansattes barn er involvert.
 • Benekter episoder der ansatte bruker makt og tvang eller utsetter elever for verbale overgrep.
 • Ønsker ikke bistand fra andre instanser.
 • Omfattende brudd på taushetsplikt.
 • Aksepterer voldsepisoder mot krevende elever.