Har sendt ut varsel om jordskredfare

Av

Store mengder nedbør på søndag gjør at det nå er sendt ut farevarsel fra NVE og Meteorologisk institutt.

DEL

Søndag er det ventet mye nedbør over Sør-Norge. Ifølge meteorologene og Norges Energi og Vassdrag, NVE, vil nedbørsområdet treffe Sørvestlandet tidlig på søndag og flytte seg østover i løpet av dagen.

Nedbøren begynner så vidt lørdag kveld. Ifølge meteorologene vil det være et lite opphold søndag formiddag, før nedbøren fortsetter – og da vil det komme mye – også på Romerike. Mellom klokken 12.00 og midnatt er det ventet opp mot 30 millimeter nedbør.

Det er i tillegg ventet vind, opp mot liten kuling.

Derfor har Meteorologisk institutt og NVE nå sendt ut gult farevarsel for jordskred. Gult nivå indikerer moderat fare og er det laveste av tre farenivåer: Gult, oransje og rødt. Varselet er sendt ut for hele Sør-Norge.

Det er spesielt bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring som er særlig utsatt.

For én uke siden gikk et stort jordras ved bussgarasjen i Kirkebygda. Naboer ble evakuert og fylkesvei 120 ble stengt. Søndag gikk nok et ras og de som ble evakuert fra hjemmene sine fikk ikke flytte tilbake før på tirsdag.

Artikkeltags