Meklingen i tariffoppgjøret for avisbudene starter i dag. Det er satt av to dager til meklingen og fristen for å komme til enighet er kl. 2400 fredag. Meklingen skal ledes av Ola Berg Lande.

Dersom det ikke blir enighet innen fristen er det varslet streik for 325 medlemmer av Norsk Transportarbeiderforbund i følgende 8 bedrifter:

Adressa Distribusjon i Trondheim, Amedia Distribusjon Viken avdelingene i Fredrikstad, Stokke og Drammen, Innlandet Distribusjon i Gjøvik, Hamar og Lillehammer og Romerike Mediadistribusjon.

Dette betyr at dersom det blir streik vil Romerikes Blad rammes.

Forhandlingene mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) i NHO ble ført på forsommeren. Det var svært stor avstand mellom partene, og NHOs siste tilbud ville ført til en betydelig reallønnsnedgang fra dagen nivå på 91,7 prosent av industriarbeiderlønn til under 90 prosent. MBL hevdet under forhandlingene at deres tilbud ville garantere avisbudene et lavlønnstillegg i neste års mellomoppgjør.

– Vi krevde at dagens nivå skulle opprettholdes, men det ville vi ikke klart med tilbudet fra MBL, sa NTFs forbundsleder Lars Morten Johnsen til Transportarbeideren da bruddet var et faktum i juni.

Norsk Transportarbeiderforbund er et fagforbund i LO som organiserer mer enn 20 000 transportarbeidere over hele landet. Forbundet ble stiftet i 1896. Vi har altså mer enn 100 års erfaring med å opprette tariffavtaler. Vi er spesialister på lønns- og arbeidsvilkår, og er stolte av det vi har oppnådd. Vi engasjerer oss i alle forhold som har betydning for medlemmenes hverdag.

Norsk Transportarbeiderforbund har 20 foreninger over hele landet, hvor medlemmene kan få bistand eller delta i aktiviteter. På arbeidsplassene er våre medlemmer organisert i klubber med egne tillitsvalgte som bistår medlemmene.