- Dette er gammelt oppgulp fra ungdomspartiene på høyresiden, og det er helt feil medisin for å sikre en sterk velferdsstat også i fremtiden, sier AUF-leder Mani Hussaini til Nettavisen.

Hussaini går til frontalangrep på seks av ungdomspartiene, som i helga gikk ut og krevde kutt i sykelønna.

- Jeg tror mange politikere ser at dette er veien å gå, men partiene må tørre å ta det skrittet, sa leder i KrFU, Ida Lindtveit, til NRK.

- Straffer de som er syke

Unge Høyre, FpU, Unge Venstre, Senterungdommen og Grønn Ungdom, ønsker å kutte sykelønna fra 100 prosent - til mellom 70 og 90 prosent.

- De seks ungdomspartiene ønsker altså å straffe folk for at de blir syke, tordner Hussaini, og påpeker:

- For det første er det ikke sånn at folk automatisk blir friskere av at vi kutter i sykelønna, og for det andre vil dette gjøre hverdagen enda mer usikker for mennesker som allerede har en veldig usikker hverdag.

AUF-lederen mener ungdomspartiene heller bør gå i seg selv.

- Hvis de er så bekymret for velferdsstatens bærekraft bør de heller slutte å føre den usosiale skatte- og arbeidspolitikken sin, sier han.

- Tar fra de som har minst

AUF-lederen advarer mot økte forskjeller i Norge, dersom det blir et kutt i sykelønna.

- Høyresidens resept er alltid å gi mer til de som har mest gjennom skattekutt, samtidig som de tar fra de som har minst gjennom å kutte i velferdsordninger. Det er resepten på et samfunn med økte forskjeller, hevder Hussaini.

Han viser til regjeringens skattekutt på 60 milliarder kroner årlig siden 2013, og derav tapte inntekter for velferdsstaten.

- Dette må også ungdomspartiene ta innover seg. Her har partiene på høyresiden stått og sett på i fire år, og så kommer de nå og bekymrer seg for velferdsstatens bærekraft. Det blir for dumt, sier AUF-lederen.

Hussaini mener det beste tiltaket man kan gjøre for å sikre et bedre velferdstilbud, er arbeid til alle.

- Der har Høyre- og Frp-regjeringen, med ungdomspartiene på slep, sviktet fullstendig de fire siste årene, sier han.

Unge Høyre: - Vanskelig å ta seriøst

Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise, bare fnyser av kritikken.

- Dette er en type innholdsløs «kritikk på autopilot» som det er vanskelig å ta seriøst, men som dessverre er ganske typisk for AUF. Det er ingen som hevder at folk blir friskere av å kutte i sykelønnen, men vi vet at sykefravær og nivået på sykelønn henger sammen, sier Tonning Riise til Nettavisen.