Det haster med ny barnehage – rådmannen åpner for midlertidig paviljong: – Dette har vi advart mot gang på gang

For å sikre barnehagekapasiteten i Lørenskog, åpner rådmannen for en paviljongløsning før den nye barnehagen i Garchinggata står klar. Amine Mabel Andresen (H) kaller det en konsekvens av dårlig planlegging.