Med 41 mot 5 stemmer vedtok kommunestyret et forslag fra varaordfører Ernst-Modest Herdieckerhoff (MDG) om at Lørenskog skal være en klimanøytralt drevet kommune innen 2030.

Bare Fremskrittspartiet stemte imot forslaget som ble fremmet i forbindelse med budsjett- og økonomiplanbehandlingen.

– Begrunnelsen for det er rett og slett at vi er usikre på hva dette vil ha å si i praksis og hvilke kostnader det innebærer for kommunen, sier partiets gruppeleder Bjørnar Johannessen til Romerikes Blad.

– Handler om stemmefiske

Herdieckerhoff mener det er viktig at kommunen går foran med et godt eksempel dersom man ønsker at innbyggerne skal ta klima på alvor.

– Klimaproblemene er globale, men for å løse dem må vi handle lokalt. Da må også kommunen gjøre sitt. Det handler om alt fra å erstatte fossilbiler med nullutslippsbiler til bedre kollektivløsninger, grønne tak og solcellepaneler på nye bygg. Vi er godt i gang på mange områder, men det må mer til. Også regjeringen har sovet litt i timen, mens Oslo har vist at det er mulig å redusere klimautslippene lokalt, sier varaordføreren.

Han er meget godt fornøyd med oppslutningen bak kommunestyrets vedtak.

– Det viser at det er ganske bred politisk enighet om dette, slår han fast.

– Hva synes du om at Frp stemte imot?

– De er et populistisk parti, og det nærmer seg valgkamp, så jeg tenker at dette handler om stemmefiske. Frp vet jo også hva som må til, og de jobber også for det på regjeringsplan, så dette ser jeg på som et forsøk på å vinne velgere, sier Ernst-Modest Herdieckerhoff.

– Typisk MDG-vedtak

Bjørnar Johannessen sier det handler mer om å ikke pålegge kommunen noe man ikke vet konsekvensen av.

– Vi er selvfølgelig med på at kommunen skal kjøpe el-biler og lignende tiltak, men ser på dette mer som et papirvedtak med masse fine ord som er veldig typisk MDG. Og vi ønsker ikke en utvikling som i Oslo, der man nærmest ser for seg en bilfri by, for det betyr i realiteten en død by. Derfor vil vi heller vurdere dette med klimatiltak fra sak til sak og stemme for det som er mest hensiktsmessig og fornuftig, sier Frps gruppeleder.

– Så det er ikke klimafornekter-Frp vi ser her?

– Nei, Frp i Lørenskog er ganske moderate i så måte. Men i stedet for et overordnet vedtak som er styrende for alt annet, ville vi se hver enkelt sak konkret, sier Bjørnar Johannessen.

Nullutslipp på byggeplasser

Miljøpartiet De Grønne (MDG) fikk for øvrig også gjennomslag for at utslippsnøytrale byggeplasser skal være standard i Lørenskog og at krav om dette skal legges inn i alle nye utbyggingskontrakter. Bare Høyre stemte imot dette forslaget.

Fforslaget om at alle nye bygg i kommunen skal være nullutslippsbygg fikk derimot bare støtte fra MDGs to egne representanter, og ble ikke vedtatt.