– Det kommer til å bli en formidabel byggegrop de neste åra

Målet er en hyggelig og levende sentrumsgate. Men først blir det en gedigen byggeplass.