Legionellasmittet sameie har innført flere tiltak for å hindre at flere blir syke

Styreleder påpeker at beboerne også har et ansvar: – De må selv følge opp de forholdsregler som er anbefalt i informasjonsskrivet fra kommuneoverlegen.