– Dette er en historisk dag! jubler lederen for Stortingets helse- og omsorgskomité, etter at Bent Høie i sin årlige sykehustale tirsdag lanserte den nye spesialistutdanningen.

Ifølge TV 2 er det 20 år siden sist det ble opprettet en spesialistutdanning for leger i Norge.

– Jeg er glad for at spesialiteten bygger på læringsmål som det nå er enighet om i fagmiljøene, sa Høie i sin tale.

Raskere avklaring

Kari Kjønaas Kjos har mer enn bare en finger med i spillet når utdanningen nå blir en realitet.

Hun har jobbet for dette helt siden hun høsten 2013 leste i Romerikes Blad om et nytt prosjekt på Ahus med flere spesialister på akuttmottaket.

– Jeg satt i programkomiteen til Frp og syntes dette hørtes kjempespennende ut, så jeg inviterte meg selv på besøk til Kåre Løvstakken, som ledet det nye akuttmottaket. Deretter ble Siv Jensen med ham på jobb en hel natt – og kom tilbake med klar beskjed om at dette skal gjennomføres, forteller Kjos.

Hun ble overbevist om at en legespesialitet i akutt- og mottaksmedisin er veien å gå også i Norge da helsekomiteen var på studietur til Australia i 2014.

– Hvorfor er dette så viktig?

– Fordi erfaringene fra andre land viser at de kjappere klarer å avdekke hva som faktisk feiler pasientene. Med egne akuttleger vil pasientene komme til riktig behandling enda raskere enn i dag. Det vil også kunne bidra til å begrense følgeskader fordi folk får behandling for sent, svarer Kari Kjønaas Kjos.

Nytt fokus på kvalitet

– Det er nesten uvirkelig at dette nå blir en realitet – og det er først og fremst Kari Kjønaas Kjos som har æren for det! sier Kåre Løvstakken om den nye spesialistutdanningen.

Løvstakken er i dag overlege på akuttmottaket ved Sykehuset Telemark i Skien, og har sittet i det direktoratoppnevnte utvalget som har utredet den nye spesialistutdanningen.

– Selv om det tar noen år før de første spesialistene er ferdig utdannet, vil vedtaket få den umiddelbare effekten at akuttmottak ikke lenger bare er et sted, men et fag. Det vil igjen gi et nytt fokus på kvalitet i mottakene, tror Løvstakken.

I februar 2013 ble han ansatt som leder for akuttmedisinsk avdeling ved Ahus, og var selve krumtappen i den nye modellen som ble innført ved akuttmottaket – med egne akuttleger i front for å ta imot pasientene.

Før valget høsten 2013 viste han nåværende helseminister Bent Høie (H) den nye akuttmodellen, og fikk full støtte.

«Vårt mål er at dette skal bli en modell for hele landet,» sa Høie til RB under besøket.

I februar året etter ble imidlertid modellen endret, etter intern strid mellom akuttlegene og indremedisinerne.

Kåre Løvstakken sa opp i mars samme år – etter eget utsagn fordi han ikke hadde den daværende ledelsens støtte.

– Det triste er at Ahus kunne vært godt i gang med dette allerede, er alt han vil si til Romerikes Blad om den saken i dag.