Hedret med kommunens første frivillighetspris

FIKK FRIVILLIGHETSPRISEN: Et sted mellom 10 og 20 damer med ulik innvandrerbakgrunn deltar på de ulike aktivitetene og arrangementene i regi av Kvinneklubben i Lørenskog. Bildet er tatt på Losby.

FIKK FRIVILLIGHETSPRISEN: Et sted mellom 10 og 20 damer med ulik innvandrerbakgrunn deltar på de ulike aktivitetene og arrangementene i regi av Kvinneklubben i Lørenskog. Bildet er tatt på Losby. Foto:

Et viktig kvinnetiltak som styrker kvinners kunnskap om og tilhørighet til lokalsamfunnet, sier juryen i sin begrunnelse for at Kvinneklubben i Lørenskog fikk den første frivillighetsprisen i kommunens historie.

DEL

– Dette var både hyggelig og veldig overraskende! sier ildsjel og frivillig Inger Furmyr om tildelingen som fant sted under Frivillighetskonferansen i Vasshjulet torsdag kveld – på FNs internasjonale dag for frivillighet.

Kvinneklubben ble startet av kommunens flyktning- og innvandrertjeneste for 11 år siden, og ble nominert for sitt engasjement for inkludering av minoritetskvinner med fokus på opplæring i det norske samfunnet og kvinnehelse.

Det var til sammen sju nominerte til prisen, som er på 15.000 kroner og kan tildeles både enkeltpersoner, lag og foreninger.

Viktig kvinnetiltak

I juryens begrunnelse for den aller første tildelingen heter det blant annet at Kvinnegruppen i Lørenskog er et lavterskeltilbud som er åpent for alle og et viktig kvinnetiltak som også har vist seg levedyktig over tid og vist endringsvilje når nye behov har oppstått.

«Ved å styrke kvinners kunnskap om og tilhørighet til lokalsamfunnet, styrkes samtidig barnas muligheter for å lykkes i det norske samfunnet,» skriver juryen, som også påpeker at gruppen utmerker seg ved å samarbeide med en rekke fagetater og andre miljøer i kommunen, samt organisasjoner som Norsk Folkehjelp, Sanitetskvinnene og Bygdekvinnene.

Klubben drives i dag av Gro Eriksen og Inger Furmyr, og har faste aktiviteter hver 14. dag på Mai-senteret.

– Får masse tilbake

– Jeg har vært med i Kvinneklubben i mange år, og opplever det som utrolig givende. Jeg får masse tilbake, ikke minst når det gjelder kulturell og politisk kunnskap – og så oppstår det jo vennskap mellom mange av oss, sier Inger Furmyr, som også er aktiv frivillig i både Lørenskog Røde Kors og Lørenskog NKS.

Verken hun eller Gro Eriksen hadde anledning til å være til stede under selve prisutdelingen, men Furmyr håper prisen kan føre til at flere melder seg til å delta i klubben.

– Jeg håper det kan komme flere etter hvert, dette er noe mange flere kan ha glede av. Som frivillig får man masse igjen for innsatsen, sier hun.

Gi noe tilbake

Ordfører Ragnhild Bergheim (Ap) slår fast at prisen er høyst fortjent.

– Ja, det synes jeg virkelig. De har gjort en veldig god jobb over lang tid, og jeg kjenner Inger Furmyr som en skikkelig ildsjel både fra Kvinneklubben og i andre sammenhenger, sier hun.

Bergheim er også glad for at det nå omsider er opprettet en egen frivillighetspris i Lørenskog.

– Det er fint å kunne gi noe tilbake, og både denne prisen, den årlige frivillighetskonferansen og opprettelsen av frivillighetsrådet er uttrykk for det. Frivillige gjør en viktig innsats, og kommunen jobber aktivt med å legge til rette for at det skal være lettere å drive frivillig arbeid, sier ordføreren.

Artikkeltags