Fikk pris for årets nyvinning: – Vi er opptatt av at innbyggerne skal møte kompetente fagfolk fra første stund

STOLT STAB: Avdelingsleder Kjersti Hildonen i forebyggende psykisk helsetjeneste og psykologiprofessor Tim Brennen ved UiO foran kommunens forebyggingsteam: Irmelin Bjørnland (t.v.), Nina Nohre, Marianne Østby, Helle Skogstad Riege, Ruth Vilkensen, Åse Lind, Ida Øyen, Elin Ellingsen, Silvia Nasir og Stine Nørbech. Foto: Torstein Davidsen

STOLT STAB: Avdelingsleder Kjersti Hildonen i forebyggende psykisk helsetjeneste og psykologiprofessor Tim Brennen ved UiO foran kommunens forebyggingsteam: Irmelin Bjørnland (t.v.), Nina Nohre, Marianne Østby, Helle Skogstad Riege, Ruth Vilkensen, Åse Lind, Ida Øyen, Elin Ellingsen, Silvia Nasir og Stine Nørbech. Foto: Torstein Davidsen

Artikkelen er over 2 år gammel

– Et eksempel til etterfølgelse for andre kommuner! sier psykologiprofessor Tim Brennen om lavterskeltilbudet som er kåret til årets nyvinning.

DEL

Tilbudet om gratis og rask psykisk helsehjelp til kommunens innbyggere kombinert med et bredt anlagt helsefremmende arbeid i lokalsamfunnet er banebrytende her til lands, ifølge Psykologiforbundet.

Forebygging i praksis

Tirsdag overrakte styremedlem i forbundet, psykologiprofessor Tim Brennen ved Universitetet i Oslo, prisen for årets nyvinning i psykologi til avdelingsleder Kjersti Hildonen i forebyggende psykisk helsetjeneste (FPH) i Lørenskog kommune.

– Vi har en visjon om å nå ut til folket med dette faget. Dere har tatt forebygging av psykiske helseplager på alvor i praksis, med et lavterskeltilbud og forebyggende tiltak som vi kunne ønske oss i hver kommune, sa Brennen.

Mens en studie publisert av Folkehelseinstituttet i fjor høst viser at bare et mindretall av dem med lette til moderate psykiske vansker får hjelp og mange må vente lenge på time hos en psykolog, har man i Lørenskog tatt noen grep for å skape en annen virkelighet:

FPH gir både barn og voksne tilgang til et gratis korttidstilbud i psykisk helsehjelp med kort ventetid og uten at det trengs henvisning fra lege.

Effekt etter 6-8 samtaler

– Det er hyggelig å bli verdsatt, og det er en utrolig takknemlig jobb vi har. Vi er opptatt av at innbyggerne skal møte kompetente fagfolk fra første stund, i tillegg til at de kommer raskt i behandling. Målet er få folk tilbake i hverdagen så fort som mulig, slik at de kan komme ut og leve livene sine igjen, forteller Kjersti Hildonen.

Folkehelseinstituttet har forsket på effekten av dette lavterskeltilbudet over en treårsperiode, og ser gode resultater med tanke på reduksjon av angst og depresjon og bedret livskvalitet allerede etter 6-8 samtaler.

I tillegg til det nevnt lavterskeltilbudet, har jurykomiteen i Psykologiforbundet merket seg at FPH jobber bredt i lokalsamfunnet med undervisning for blant annet ansatte i barnehage og skole, samt ulike kurs for befolkningen – deriblant foreldrekurs og søvnskole, noe flere andre kommuner etter hvert har tatt etter.

– Dette handler om å komme tidlig inn og ikke vente til problemene blir store og tunge, sier Tim Brennen.

Artikkeltags