Gå til sidens hovedinnhold

Skal på nett med innbyggerne: – Selv om vi stadig er litt på etterskudd, har vi fått opp farten betraktelig

Artikkelen er over 3 år gammel

Digital post, byggesaksbehandling på nett, nettbrett i skolen og velferdsteknologi. Det er noe av det innbyggerne har i vente når Lørenskog skal bli en foregangskommune på digitalisering.

– Vi har brukt mye tid på å bygge en solid grunnmur for den digitale utviklingen som kommer. I tida framover vil resultatene av dette i stadig større grad merkes av innbyggerne, forteller Sidsel Nordhagen.

Kommunens teknologidirektør konstaterer at arbeidet for å gjøre Lørenskog til en foregangskommune på digitalisering – en strategi som ble vedtatt i 2016 – nå begynner å bære synlige frukter.

– I startfasen har vi måttet gjøre en god del ting som ikke nødvendigvis synes så godt, deriblant å få satt opp nettverk på alle skolene. Det er en forutsetning for den utviklingen som skal skje videre, konstaterer Nordhagen.

Digital post og Facebook

Kommunens digitale hovedmål er å bli en e-kommune innen 2020. Sentrale stikkord i så måte er at kommunen skal tilby brukerorienterte, digitale tjenester til både publikum, næringsliv og ansatte. Større åpenhet, økt tilgjengelighet, bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk er også nøkkelord i digitaliseringsstategien.

– På hvilken måte har dette allerede blitt merkbart for innbyggerne i Lørenskog?

– Vi har gått over til digital post på en del informasjon fra kommunen, blant annet barnehageopptak og vedtak i barneverntjenesten. I tillegg er byggesaksbehandlingen i ferd med å bli digital, og etter hvert skal de byggesakene som er offentlige publiseres på nett, sier Sidsel Nordhagen.

Også andre dokumenter som man i dag må be om innsyn i, skal legges på nett, og planen er å digitalisere de nyeste arkivene først.

– Utgangspunktet er å praktisere meroffentlighet ved at det som kan digitaliseres, skal digitaliseres, forklarer teknologidirektøren.

Hun legger til at kommunen så langt har over 14.000 følgere på Facebook.

– Sosiale medier egner seg godt både for informasjon og dialog med innbyggerne, og engasjementet er stort, konstaterer Nordhagen.

Et neste skritt er å etablere en «Min side» for innbyggerne på nett, en tjeneste kommunenes interesseorganisasjon KS nå er i ferd med å utvikle funksjonalitet for.

– Vi ønsker i størst mulig grad å bruke de fellesløsningene som allerede eksisterer, og kjøper derfor i stor grad «hyllevare», altså ferdig utviklede systemer. Det handler også om ydmykhet for hvordan vi forvalter innbyggernes skattepenger. Det blir for krevende å utvikle disse systemene selv, forteller Nordhagen.

 

Nye måter å lære på

Også i skolen vil digitaliseringen merkes i stadig større grad.

– Tre skoler har allerede tatt i bruk nettbrett i undervisningen, og resten skal følge etter. Det mest krevende her er ikke selve utstyret, men å tilrettelegge for nye måter å lære på. Erfaringene så langt er gode. Elevene henger med i større grad, undervisningen virker mer aktiviserende og det er lettere med individuelle tilpasninger, forteller Sidsel Nordhagen.

Pleie- og omsorgssektoren vil også merke teknologiske nyvinninger på kroppen. Lørenskog er – i likhet med Skedsmo, Fet, Rælingen og Sørum – med i et nasjonalt velferdsteknologiprogram som vil føre til store endringer for både pasienter på sykehjem og innbyggere som mottar ulike former for hjemmetjenester.

Les også

Første kommune i Norge på Altinn-plattformen – kan spare 6.000 arbeidstimer på digitaliseringen

–  Dette arbeidet er foreløpig helt i starten. Vi legger i disse dager ut en stor anskaffelse på varslingsteknologi, deriblant trygghetsalarmer og andre former for varsling i sykehjem. Etter hvert skal vi prøve ut medisindispensere, sensorer for sengevæting, automatiske dørlåser og sensorer som gir demente større bevegelsesfrihet samtidig som sikkerheten ivaretas. Tanken er å bidra til at folk i størst mulig grad kan mestre hverdagen selv, samtidig som vi frigjør tid og varme hender der det trengs mest. Teknologien skal ikke erstatte folk, slår teknologidirektøren fast.

Store forventninger

Kommunens teknologiavdeling ble opprettet i 2015, og har vokst jevnt og trutt. Budsjettet for 2017 er på drøyt 34 millioner kroner, og avdelingen teller nå 35 medarbeidere fordelt på fire seksjoner: Porteføljestyring og virksomhetsarkitektur, IKT, dokumentsenteret, samt service og kommunikasjon.

Les også

Rådhuset sparer 6000 timer

Og det ligger an til fortsatt vekst. I disse dager søker avdelingen etter to nøkkelspillere til erstatning for medarbeidere som har sluttet; en virksomhetsarkitekt og en seksjonsleder.

– Den raske utviklingen er en utfordring for et så stort og tungt system som en kommune, og selv om vi stadig er litt på etterskudd, har vi fått opp farten betraktelig. Vi skulle gjerne sett at ting gikk enda fortere, men er nødt til å prioritere – og det er krevende, ikke minst fordi innbyggernes forventninger er så store. Vi kan ikke gjøre alt samtidig, men må vurdere nøye hva som må komme først og hvordan ting henger sammen, sier Sidsel Nordhagen.

Hun legger til at digitaliseringen også er en stor omstillingsprosess for de ansatte i kommunen.

– Selv om vi skal ha framdrift i dette, må vi ikke gå så fort fram at vi driver rovdrift på folk internt, slår hun fast.

Kan fortsatt velge papir

Nordhagen sammenligner en kommune med et Norge i miniatyr.

– Ikke bare er vi tett på innbyggerne i alle livets faser, fra vugge til grav – vi har også ansvar for alt fra at det er lærere i klasserommet og sykepleiere på sykehjemmet til at folk har vann i springen og at søpla blir hentet, illustrerer hun.

– Hva med de innbyggerne som fortsatt ikke er digitale og på nett?

– Vi har respekt for det, og vil tilby dem andre og tilrettelagte løsninger. De som ønsker det, skal fortsatt få informasjon fra kommunen på papir, selv om standarden etter hvert er at informasjonen skjer digitalt. Og folk kan få låne pc-er på biblioteket, samtidig som vi vil arrangere it-kafeer og andre møtesteder der de vil få tilbud om opplæring. Og det er viktig at innbyggerne vet at vi skal hjelpe dem når de trenger det, svarer Sidsel Nordhagen.

Kommentarer til denne saken