– Prioriteringene blir enda mer krevende når politikerne ikke ønsker å innføre eiendomsskatt

Trolig ett av de mest offensive investeringsbudsjettene i kommune-Norge, sier rådmannen om budsjettet for 2019. Men også gjelda øker med rekordfart.