Rapport om barnevernet i Lørenskog: Oppfyller ikke lovens krav om frister

Artikkelen er over 2 år gammel

Romerike revisjon IKS anbefaler Lørenskog kommune å sette inn nødvendige tiltak for å overholde fristene for underssøkelsessaker i barnevernet.