Loppemarkedene er Stiftelsen Aur prestegårds viktigste inntektskilde, og loppene strømmer inn til låven på Aur som aldri før.

– Vi begynner faktisk å få et plassproblem. Jeg har ikke sett på maken, sier ansvarlig for loppemarkedet på lørdag og søndag, Anne Lise Martinsen.

I tillegg til loppene på låven, er det mange møbler som selges denne dagen og butikken med de fineste loppene i, er selvfølgelig åpen.

– Vi håper på godt besøk og godt salg i helgen. Hvis det ikke ryddes unna brukbart her, er vi nødt til å ta et par turer til Spillhaug. Lopper som bare blir liggende, må på et tidspunkt vekk, sier Martinsen som sammen med 11-12 andre damer legger ned mange timer på loppemarkedene årlig.

I mai holdt Stiftelsen Aur prestegård et tilsvarende stort loppemarked. Da ble de samlede inntektene, inkludert salg av kaffe og vafler, godt over 100.000 kroner.

– Det er ganske voldsomt og svært viktige inntekter for at stiftelsen kan utvikle og drive Aur videre, sier Martinsen.