– Vi ville bringe denne historien litt opp i dagen, sier sekretær Roy Hagen i IOGT Lørenskog.

Tidligere denne uka overrakte foreningens styreleder Aage Wiik og økonomileder Per Ole Braathen et bilde av det gamle forsamlingslokalet og kinoen til barnehagestyrer Sissel Berg, som lovte å finne en god plassering til bildet.

Kostet 40.233 kroner å bygge

Og det kan saktens være på sin plass med et bilde som minner om forhistorien. Forsamlingshuset som ble bygget i 1926 og som brant ned til grunnen i 1971 var nemlig bygdas viktigste forsamlingshus i en årrekke.

Litt av historien kommer fra gjennom teksten på bildet barnehagen fikk i gave av IOGT:

Hvorfor Framtia barnehage?

Losje «Lørenskogs Fremtid» ble stiftet 15. august 1920. Lørdag 13. juni 1925 ble tomt på 2,5 mål i Haneborglia kjøpt fra Skårerødegården. Pris kr. 4.000,-. Allerede 12. september 1926 ble lokalet «Framtia» tatt i bruk.

Samlede kostnader inkl. kinomaskin, piano og en vaktmesterleilighet i 2. etasje var kr. 40.233,-.

«Framtia» ble et populært samlingssted i Lørenskog med kinoforestillinger 3 dager i uken, drevet på dugnad. Det var mange foreninger som brukte det til sine møter, det var kulturkvelder og revyer.

I desember 1971 – etter 45 år – var det slutt. Da brant lokalet som følge av en påsatt brann.

Flere navnealternativer

Framtia barnehage er nærmeste nabo til Luhr skole og åpnet offisielt i april 2017.

De 50 første barna flyttet inn allerede i mars, og fra i høst er ytterligere 50 barn på plass. De 100 barnehagebarna er fordelt på seks avdelinger som har fått navn etter borettslagene på Ødegården, også kalt Lørenskog stasjonsby.v

Også flere andre navnealternativer var aktuelle da den nye barnehagen skulle bygges – deriblant Ødegården og Sesam.

Roy Hagen i Skogblomsten er glad man landet på nettopp Framtia.

– Jeg kan nesten ikke tenke meg et bedre navn på en barnehage, og i dette tilfellet bidrar jo navnet til å bære med seg historien videre. Og det er en stolt tradisjon vi snakker om, slår han fast.

Adkomstveien til framtia barnehage og Luhr skole på Ødegården heter for øvrig Skogblomstveien – etter IOGTs barnelosje Skogblomsten, som ble stiftet nettopp i forsamlingshuset Framtia og som fortsatt lever i beste velgående.

– Dette var datidas kulturhus

Tidligere lokalpolitiker for Ap, Rolf Nyberg, tok i 2005 med seg Romerikes Blad på en historisk vandring i Haneborglia, og fortalte følgende om det populære møtestedet.

– Framtia var en samlingsplass for oss fra «Lia» og Fjellhamarskogen, og også for folk fra Høybråten. Dette var datidas kulturhus. Her øvde korps og kor, her var det basarer – og her ble Lørenskog Arbeideridrettslag stiftet. Og så var det jo kinoen. Til å begynne med var det forestillinger fredag og lørdag, men etter hvert ble det kino på onsdag også. Vi gutta hadde faste plasser, og vi var på kino støtt. Det var ikke så mye annet å finne på, sa Nyberg, som så mange Tarzan-filmer med Johnny Weissmüller i hovedrollen nettopp på Framtia.

Også Roy Hagen har mange minner fra forsamlingshuset.

–  Jeg begynte å vanke her gjennom barnelosjen Skogblomsten allerede i 1962, og var mye her også da jeg ble aktiv i ungdomslaget på slutten av 60-tallet, forteller Hagen, som fortsatt er blant drivkreftene i barnelosjens teatervirksomhet.

Kino tre kvelder i uka

Ifølge lokalhistoriewiki.no gikk Framtia dårlig økonomisk de første ti åra, men fra midten av 1930-åra bedret det seg og det ble etter hvert mulig å kvitte seg med gjelda.

Særlig under krigen trakk kinoen mange besøkende, blant annet fordi verken Folkvang kino på Høybråten eller Folkets Hus kino i Lørenskog var i drift. Krigen bød likevel på problemer da tyskerne rekvirerte Framtia til soldatforlegning en periode i 1941.

Historienettstedet skriver videre:

«Etter krigen ble det vist kino i Framtia tre kvelder i uka, teatergruppa Sheiken hadde øvelser og forestillinger der, og i tillegg ble lokalet brukt til møteaktivitet. Med fjernsynets inntog i 1960-åra gikk kinobesøket ned, og kinodriften ble vurdert nedlagt. Dette spørsmålet ble ikke avklart før Framtia brant ned 1. desember 1971. Brannen var påsatt. Da tilkobling til vann- og kloakknettet var umulig, ble det ikke noe av å gjenoppbygge lokalet. Kommunen overtok tomta, og Losje Lørenskogs Fremtid av IOGT fikk i 1979 nytt lokale i Globusgården.»