Lillestrøms eldste bedrift er den første på børsen

Stemning på bjelleseremoni: Det ringes i børsbjella for å markere at LillestrømBanken ble børsnotert fredag.

Stemning på bjelleseremoni: Det ringes i børsbjella for å markere at LillestrømBanken ble børsnotert fredag.

Artikkelen er over 2 år gammel

LillestrømBanken er Skedsmos første børsnoterte selskap

DEL

Lillestrømbanken gjennomførte nylig en emisjon. For en minstepris på 10.500 kroner kunne man bli medeier i banken og få utbytte fra bankens overskudd.

Les også: Fulltegnet i løpet av tre uker.

Fredag morgen ble LillestrømBanken børsnotert på Merkur Market, en markedsplass under Oslo Børs. Nå er altså egenkapitalbevisene, sparebankens egne, aksjelignende verdipapirer, klare til å omsettes på børsen.

– Som eldste bedrift i kommunen, ble vi i dag eneste selskap som har hovedadresse i Skedsmo kommune, som er notert på Merkur Market og på Oslo Børs. Vi håper det kommer flere selskaper etter oss, sier Siri Berggreen, administrerende banksjef i en pressemelding fredag.

De 20 største eierne av egenkapitalbevis:

 1. Huser, Ole-Vidar
 2. Jernbanepersonalets gjensidig
 3. VPF Eika Egenkapital C/O Eika Kapitalforvaltning
 4. Bergen Kommunale Pensjonskasse
 5. A Management AS
 6. Willys AS
 7. Skigarden AS
 8. Floraveien Invest AS
 9. Riisalleen Invest AS
 10. Huser, Morten Erland
 11. Fagerborg Hotel AS
 12. Bredde Invest AS
 13. Nittedalsgata 20 AS
 14. Huser, Hanne
 15. Braaten, Tarje
 16. Stig Valskaar AS
 17. Storstrøm, Stein Arne
 18. Holsten, Erik
 19. Asak Eiendom AS
 20. Johan Kr. Bjørnstad

Nå har banken 100 nye, friske millioner «på bok», og Aksel Lund Svindal er sammen med sin far Bjørn Olaf Svindal en av egenkapitalbevis–eierne.

Les også: Aksel Lund Svindal investerer i LillestrømBanken.

– Det er med stor takknemlighet og en stor glede å få delta på notering av LillestrømBanken på Merkur Market på Oslo Børs. Dette er en viktig milepæl for LillestrømBanken, skriver Berggren.

Dette var første gang Lillestrømbanken gjennomførte emisjon med egenkapitalbevis. Bergreen har tidligere uttalt at det er en generell interesse for egenkapitalbevis i markedet nå, og pengene brukes i hovedsak til å dekke utlån og bidra til videre vekst.

Fornøyd: Banksjef i LillestrømBanken er stolt av at de er først ut på børsen.

Fornøyd: Banksjef i LillestrømBanken er stolt av at de er først ut på børsen. Foto:

Fakta

 • En emisjon er utstedelse av verdipapirer, for eksempel aksjer, obligasjoner eller egenkapitalbevis.
 • Egenkapitalbevis utgjør en viktig del av mange sparebankers kapitalbase og har klare likhetstrekk med aksjer. Forskjellen knytter seg først og fremst til eierrett til selskapsformuen og innflytelse i bankens organer.
 • Utbytte på egenkapitalbevis kan utdeles av sparebankens årsoverskudd.
 • 35 sparebanker i landet tilbyr muligheten om å investere i egenkapitalbevis.

Artikkeltags