Denne klassen har samlet inn 350 kilo batterier: – Fantastisk og rørende

– Det er viktig å gjenvinne batterier for at naturen ikke skal bli ødelagt, sier elevene.