Legger ned en avdeling på Libos: – Frustrerende

– UHELDIG Å FLYTTE: Libos skal legge ned en avdeling med 11 plasser. Eli Øistad mener at det blir forvirrende for hennes demente bestemor, Anna Sofie Øistad, å flytte.

– UHELDIG Å FLYTTE: Libos skal legge ned en avdeling med 11 plasser. Eli Øistad mener at det blir forvirrende for hennes demente bestemor, Anna Sofie Øistad, å flytte. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Eli Øistad reagerer på at hennes demente bestemor må flytte fra avdelingen. – Det skaper stor forvirring for henne, sier hun.

DEL

– Jeg synes det er frustrerende å få beskjed om at avdelingen skal legges ned. Det er uheldig for demente å flytte ofte. Å flytte på sykehjem en gang burde være nok, sier Eli Øistad.

Bestemoren, Anna Sofie Øistad (88), flyttet inn på Libos (Lillestrøm bo- og behandlingssenter) for et halvt år siden. Øistad reagerer på at avdelingen der bestemoren bor skal legges ned. Hun er en av 11 beboere som flyttes.

Bestemoren hennes trives veldig godt på avdelingen der hun bor nå.

– De blir aktivisert og pleierne er veldig ålreite. Avdelingen er ikke så stor, så alle beboerne blir sett og hørt, sier Øistad.

–Trist

Nylig fikk hun og familien beskjeden om at avdelingen bestemoren bor på skal legges ned. Øistad mener de har fått lite informasjon om hvor bestemoren skal flyttes, og at det er uheldig for demente å flytte ofte.

– Det skaper stor forvirring for bestemor. Hun har akkurat lagt til seg rutiner. Det er trist at flyttingen skal gjøres om igjen, sier Øistad.

Bestemoren begynte å bli dement for 10 år siden. På grunn av medisiner som bremset sykdommen kunne hun bo hjemme lenge. I fjor merket familien at det ble uforsvarlig å ha henne hjemme, fordi hun glemte å gjøre dagligdagse ting, som for eksempel å spise.

Øistad har vokst opp i samme hus som bestemoren og de har et nært forhold.

– Hun er en god bestemor, som er veldig omsorgsfull og alltid blid. Det er trist å se henne bli syk, men jeg er innforstått med at det er sånn livet er, sier Øistad.

Anna Sofie Øistads sønn og Elis far, Terje Øistad, fikk informasjon om at avdelingen skulle legges ned over telefon.

– Jeg fikk sjokk da jeg fikk beskjeden. Vi har bare fått den ene telefonen fra Libos, og ikke noe skriftlig informasjon. Vi vet ikke hvilken avdeling hun skal flytte til, sier han.

TRIVES: Anna Sofie Øistad (88) flyttet inn på Libos for et halvt år siden. Hun trives veldig godt på avdelingen som nå skal legges ned.

TRIVES: Anna Sofie Øistad (88) flyttet inn på Libos for et halvt år siden. Hun trives veldig godt på avdelingen som nå skal legges ned. Foto:

Får plass på Libos

Avdelingsleder på Libos, Mojdeh Rajabian, bekrefter at avdelingen skal legges ned 1. april i år. Hun sier at alle beboerne blir på Libos, og alle får enerom.

– Beboerne blir plassert på andre rom på Libos. Dette skal være smertefritt og vi har ivaretatt dem på best mulig måte, sier Rajabian.

De fleste av beboerne på avdelingen har allerede flyttet til nye rom.

Øistad var bekymret for om bestemoren blir plassert på et annet sykehjem eller på dobbeltrom, men det er ikke aktuelt, forsikrer Rajabian:

– Det har aldri vært noen diskusjon om dobbeltrom eller andre hjem enn Libos. Vi skal ta en ny telefon til familien for å oppklare dette.

– Så skånsomt som mulig

Hun sier at de fleste ansatte på avdelingen som legges ned blir på Libos. Noen har etter eget ønske fått jobb på andre sykehjem.

Når det gjelder Øistads bekymring for at flyttingen vil skape forvirring for bestemoren, sier Helene Hallingstorp, avdelingssjef for sykehjem og akuttmedisinske tjenester, følgende:

– Vi ser at vi fra tid til annen må flytte beboere. Noen ganger flyttes de til andre sykehjem fordi de har bedre kompetanse, etter en grundig faglig vurdering. Vi prøver å gjøre dette så skånsomt som mulig for beboeren. Det vil bli utarbeidet et informasjonsskriv som vi sender ut til alle pårørende.

– OMSORGSFULL OG BLID: Eli Øistad har vokst opp i samme hus som bestemoren. De har et nært forhold.

– OMSORGSFULL OG BLID: Eli Øistad har vokst opp i samme hus som bestemoren. De har et nært forhold. Foto:

Vil at de eldre skal bo hjemme lengre

I 2017 kuttet Skedsmo fra 52 til 37 korttidsplasser. I november i fjor, da budsjettforslaget ble lagt fram, advarte rådmannen mot å kutte flere korttidsplasser.

For ikke å kutte ytterligere i korttidsplassene, samtidig som ekstrasatsingen på hjemmesykepleie videreføres, foreslo rådmannen heller å kutte 11 langtidsplasser på Libos.

Leder for Hovedutvalg for helse og sosiale tjenester i Skedsmo kommune, Kjell Arne Hagen, sier at begrunnelsen for vedtaket er todelt: Det ene er målet om at flere eldre skal bo lengre hjemme, det andre å spare penger.

– I framtiden er helsetjenester hjemmetjenester. Befolkningen blir eldre, men vi er i stand til å bo hjemme mye lengre enn før. Det kan høres ut som at det å ta ned langtidsplasser gjør at folk blir stående lengre i kø. Jeg tror at med nytenking og bedre bruk av korttidsplasser, vil vi få en bedre flyt, sier Hagen.

– Skeptiske og urolige

Gruppeleder i Skedsmo Høyre, Kjartan Berland, er bekymret for om kommunen har nok sykehjemsplasser til de eldre i framtiden.

– Vi i Høyre legger ikke skjul på at vi er skeptiske og urolige når antallet institusjonsplasser blir mindre, fordi behovet blir større og større. En moderne og god eldreomsorg er en kombinasjon av at folk skal bo lengst mulig hjemme, samtidig som at vi skal ha institusjonsplass til alle som har behov for det, sier han.

Avdelingssjef Helene Hallingstorp sier at kommunen har tre som venter på langtidsplass i dag. De har hatt en del ledige plasser i det siste, men det varierer noe.

– Vi har ikke prognoser på hvor mange som vil trenge langtidsplass i framtiden, men vi har prognoser på at vi vil få flere eldre over 80 år og at antall personer med demens vil øke de nærmeste årene. I tillegg til å legge til rette for hjemmebaserte tjenester, har vi forebyggende tjenester som aktivitetssenter for eldre og frisklivssentralen med aktivitetsskoordinator, som holder sterk og stødig-kurs for hjemmeboende eldre, sier Hallingstorp.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken