Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter, på folkemunne «Fengselsskolen», med tilhold i Solheimsgata, skal i slutten av november gi 225 personer beskjed om at de får studieplass fra 29. januar 2018.

Vanligvis har inntaket ligget på 175 aspiranter, men en ekstra bevilgning på 65 millioner i statsbudsjettet for 2018 gjør dette mulig.

 

I oktober begynte 75 aspiranter, etter en ekstra bevilgning i revidert nasjonalbudsjett i mai.

Mange arbeidsplasser

Administrasjonssjef Ellen Marie Ekhaugen og fengselsførstebetjent Camilla Hansen, opptaksansvarlig i KRUS, gleder seg over økte ressurser.

– Vi utdanner ansatte til nærmere 50 forskjellige fengsler og friomsorg over hele landet, og det er stabilt god interesse for å søke seg til utdanningen, uttaler administrasjonssjef Ellen Marie Ekhaugen.

Behovet for å utdanne flere fengselsbetjenter må også ses i sammenheng med at det innen 2020 skal bygges to nye fengsler i Agder.

Det blir 200 soningsplasser i Froland og 100 i Mandal.

Stor konkurranse

Opptaksansvarlig Camilla Hansen forteller om stabil og god søkning til utdanningen.

– Til 300 plasser med inntak i oktober og januar neste år var det 1.464 søkere.

For å komme i betraktning må søkerne ha generell studiekompetanse, ha fylt 20 år, førerkort, god vandel og helse.

– De best kvalifiserte innkalles til skriftlig oppgave, fysisk funksjonstest og intervju.

Lavt frafall

– Hva gjør utdanningen så populær?

– Å være fengselsbetjent er utfordrende og meningsfylt. Lønn under utdanning og gode jobbutsikter er selvsagt også svært positivt.

– Er det mange som ikke fullfører?

– Nei, ofte bare fire-fem i hvert kull. Det bekrefter inntrykket av at vi har godt motiverte aspiranter.

Fornøyd trønder

Bjørn Marius Kiran (36) fra Levanger har kort tid igjen av utdanningen han tok fatt på i januar 2016.

– Utdanningen er god og mye bredere enn jeg trodde. Jobben er langt mer enn å låse dører og sørge for at innsatte får frisk luft til faste tider.

Kiran erkjenner at lønn under utdanning er viktig, ved siden av at arbeidet er meningsfylt. Han ønsker seg en jobb som er operativ.

– Jeg hadde praksis ved Ringerike fengsel, men ønsker meg fast arbeid i Trondheim.

Fakta

  • Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter ble etablert i 1937.
  • KRUS utdanner fengselsbetjenter og verksbetjenter.
  • Det drives videreutdanning og KRUS har forskningsavdeling.
  • KRUS tok i bruk nybygg i Lillestrøm i 2015.