Åpner for utbygging i nabolaget: – Jeg gir ikke opp. De får heller bygge rundt meg.

Flertallet i kommunestyret stemte mot å bevare småhusbebyggelsen i Erik Rustes nabolag.