Ber Riksantikvaren bremse fredningsprosessen: Kjeller-fredning betyr mindre nytt byareal

Riksantikvarens fredningsforslag for Kjeller flyplass vil føre til mindre areal til byutvikling, mener rådmannen i Lillestrøm. Hun ber også Riksantikvaren sette på bremsene i fredningsprosessen.