– Vi har veldig stor tro på Lillestrøm

Borggården i Lillestrøm har skiftet eier. Lillestrøm Delta har kjøpt eiendommen som ledd i sin satsing i byens kulturkvartaler.