Kommunikasjonssjefens personlige mål: Å ta debatten internt – ikke i mediene

Da prosjektledelsen i nye Lillestrøm kommune drøftet med de tillitsvalgte hvor de ansatte skal jobbe etter sammenslåingen, var kommunikasjonssjefens mål å holde mediene unna.