Stiller spørsmål ved nye priser: – Det virker helt horribelt og unaturlig høyt

Fram mot desember skal politikerne gå nøye gjennom budsjettforslaget til rådmannen.