Forlanger svar på hva innbyggerne betaler for: – Prisene har eksplodert

Kjartan Berland krever dokumentasjon og et regnestykke på hva som legges i begrepet selvkost.