Naboer reagerer med sinne og vantro: – Folk kommer til å få sjokk når de åpner regninga

Naboene mener kommunale avgifter på opp mot 30.000 kroner umulig kan forsvares. Kommunen står på sitt om at tjenesten betales med selvkost.