Hemmelig rapport om situasjonen på legevakta: «Uønskede hendelser svært sannsynlig»

Fare for fatale feil, pasienter og ansatte kan utsettes for smitte og det er mangel på nødvendig utstyr.