Mannen var offiser i Forsvaret. Så fikk han besøk av politiet

I en bod fant etterforskerne ammunisjon og våpen nok til å utruste et geværlag.