Slik ser det ut i Gudbrandsdalen: Mannskap satt i flomberedskap

Ottaelva og Gudbrandsdalslågen har det siste døgnet steget betraktelig. Ifølge NVE er det så langt ingen flomvarsler på Romerike.