Økte konsekvenser i Felleskjøpet-streiken

Streiken blant de ansatte i Felleskjøpet fortsetter.