– Vår erfaring er at mediene skaper et sterkt press i de unges digitale hverdag. Dette presset trenger elever hjelp til å bli mer bevisste på og gjerne ta aktivt avstand fra, sier Leif Gunnar Vestbøstad i Barnevakten.

Denne uken ble skoleprogrammet «Confident Me» lansert på Frydenberg ungdomsskole i Oslo. Hensikten med programmet er å bedre selvfølelsen og kroppsbildet til unge jenter og gutter. Det gjøres ved å sette spørsmålstegn ved det medieskapte utseendepresset og hjelpe unge med å avsløre og håndtere presset.

Nedstemt og misfornøyd

I Norge sliter fire av ti unge kvinner med en lav selvfølelse, ifølge en Norstat-undersøkelse på vegne av Dove. Samme undersøkelse viser også at over halvparten av norske unge kvinner føler seg nedstemt og misfornøyd med eget utseende når de ser bilder av kvinner i ukeblader og i reklamer. Også unge gutter sliter med lav selvfølelse og usunt kroppsbilde.

– Vi har fortsatt en lang vei å gå, både når det gjelder framstillingen av utseende og skjønnhet i samfunnet i tradisjonelle medier, men også i sosiale medier. Altfor mange sliter med lav selvfølelse på grunn av urealistiske og uoppnåelige idealer, sier merkevareansvarlig Line Relling i Dove.
 

Underviser lærere

Målgruppen for materiellet i skoleprogrammet er 6., 7. og 8. trinn. For å nå flest mulig skal Barnevakten i hovedsak kurse lærere i programmet. Deretter skal lærerne selv kjøre undervisningen for elevgruppene. Slik kan skolene bruke programmet for å nå flest mulig.

– Det globale målet er å utdanne 40 millioner flere unge om selvfølelse og kroppsbilde over hele verden innen 2020. I Norge skal vi nå 12.000 norske skoleelever med programmet innen utgangen av 2019. Med foredragene ønsker vi å bidra til at norske skoleelever vokser opp med et mer balansert forhold til sin egen kropp, utseende og selvfølelse, sier Relling.

Barnevakten besøker årlig over 350 skoler og barnehager. Der møter de over 50.000 barn, unge og voksne. På dagsorden står gleder og utfordringer i forbindelse med barn og mediebruk. (ANB)