– Min klient har tatt betenkningstid og har foreløpig ingen reaksjoner på dommen, sier den dømte familiefarens forsvarer, Cato Johannesen.

Erkjente straffskyld

Det var klokken 20.40 tirsdag 1. september i 2015 at politiet fikk en dramatisk melding fra et boligområde på Nedre Romerike.

Vitner hadde observert en mann gå løs på sine to hunder med kniv, for deretter å ha kjørt bort fra stedet i bil.

Kort tid senere kolliderte han med en parkert bil. Mannen tok beina fatt og stakk av fra ulykkesstedet. Etter en stund klarte han å sørge for skyss til nærmeste legevakt. Der ble han pågrepet av politiet.

Forrige uke gikk saken i Nedre Romerike tingrett. Der sto familiefaren i 30-årene tiltalt for å ha knivstukket sine to hunder, hvorpå den ene hunden døde av stikkskadene, for å ha kjørt bil med en promille på 1,56 og for å ha forårsaket et trafikkuhell.

Mannen erkjente straffskyld på samtlige tiltalepunkter.

LES OGSÅ: Drepte sin egen hund med kniv

Raserianfall

Familiefaren forklarte i retten at hans daværende samboer, hadde gitt ham beskjed om at forholdet som hadde vart i 17 år var over. Da ble han lei seg og sint og begynte å drikke.

Videre forklarte han at han senere på kvelden fikk et voldsomt raserianfall hvor han til slutt hentet en kjøkkenkniv og gikk løs på sine to hunder.

En av hundene (1,5 år) døde av de mange stikkene. Den andre hunden (3 år) klarte å flykte fra stedet. Denne hunden ble funnet etter ett og et halvt døgn på rømmen med store stikkskader i skulderen.

– Akutt hendelse

Aktor i saken, politiadvokat Bjørn Arne Tronier, la ned påstand om 120 dager fengsel, samt inndragning av tiltaltes førerkort i to år. Han la også ned påstand om at tiltalte mister retten til å ha dyr de neste fem årene og at han må betale en bot på 30.000 kroner.

Nedre Romerike tingrett har ilagt mannen en dom som er noe mildere en aktors påstand.

Han er dømt til 90 dagers fengsel, tap av føreretten i to år samt at han også er dømt til å miste retten til å eie dyr i tre år.

Med det promillenivået mannen hadde da han satte seg bak rattet, vil det være rimelig å anta at 30 av de 90 dagene i fengsel er idømt på grunn av fyllekjøringen.

– Dommeren har tatt i betraktning at dette er en spesiell sak og at det dreier seg om en akutt hendelse som oppsto i min klients liv, sier forsvarer Johannesen om domstolens straffeutmåling.

– Liten justering

Politiadvokat Tronier hadde ikke lest dommen da Romerikes Blad tok kontakt tirsdag, men har følgende kommentar:

– Da har tingretten gjort en liten justering i forhold til min påstand. Nå skal jeg lese dommen, så får vi ta stilling til en eventuelt anke innen ankefristen, sier Tronier.

Fakta

  • Dyrevelferdsloven
  • Dyrevelferdsloven inneholder prinsipper og bestemmelser om hvordan mennesker skal behandle tamme og ville dyr.
  • Loven trådte i kraft 1. januar 2010 og erstattet dyrevernsloven av 1974.
  • Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Lovens generelle bestemmelse sier at dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker.
  • Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i loven kan straffes med bøter eller fengsel inntil ett år, eventuelt begge deler. Grov overtredelse kan straffes med fengsel inntil tre år.
  • Kilde: Store Norske Leksikon