– Nå må foreldrene ta ansvar!

Mener barnetrygden bør tas fra dem hvis de ikke gjør jobben sin som oppdragere.