Domfelt romeriking mener soningsforholdene er i strid med menneskerettighetene– saksøker Staten

Romeriking sitter fengslet – mener soningsforholdene bryter menneskerettighetene.