Flere utsettes for bedrageri

Av

Antall tyverianmeldelser fortsatte å gå ned i fjor. Samtidig utsettes flere for bedrageri, og det bidro til en samlet økning i antall ofre for lovbrudd.

DEL

Totalt ble 143.000 ulike personer registrert som ofre for i alt 155.000 lovbrudd i løpet av 2018, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det betyr at 2,7 prosent av den norske befolkningen anmeldte å ha blitt utsatt for lovbrudd i løpet av året.

En økning på 2,1 prosent i antallet personofre for lovbrudd henger sammen med at flere anmeldte bedragerier i 2018 enn i noen av de foregående årene med offerstatistikk.

I fjor ble det registrert 16.800 personofre for bedrageri, 19 prosent flere enn i 2017. Økningen i personofre for bedrageri tilsvarer tilnærmet hele den samlede økningen i personofre.

Samtidig fortsetter nedgangen i antall ofre for tyverier, som i fjor var 2 prosent færre enn året før.

Det var i fjor også færre ofre for grov vold, men flere voldtektsofre.

Artikkeltags