I løpet av to uker i starten av 2016 ble 10.000 rosa plastruller revet vekk fra Felleskjøpets butikker over hele landet. 200.000 rosa baller har i sommer og høst ligget synlig på norske jorder til støtte for brystkreftforskning.

For første gang har Felleskjøpet solgt rosa rundballeplast og -nett, og det med en mottakelse over all forventning. Støtten fra norske bønder og engasjementet i samfunnet for øvrig har vært overveldende.

– Det er tydelig at brystkreftsaken er noe som er nært for mange, og en sak norske bønder har ønsket å støtte. Kampanjen har vært en stor suksess fra dag én, og jeg vil gi en stor takk til alle som har sluttet opp om kampanjen og bidratt både til oppmerksomhet rundt saken og det norske landbruket. Under messen vår Bedre Landbruk 2016, 11. november, setter vi sluttstrek for i år med overlevering av 300.000 kroner til Brystkreftforeningen, sier John Arne Ulvan, konsernsjef i Felleskjøpet Agri.

Snakkis

For hver rull med rosa rundballeplast eller -nett som ble solgt gikk 30 kroner til brystkreftforskning. Bidraget er jevnt fordelt mellom bonden, Felleskjøpet og Trioplast/Tama.

Felleskjøpet hadde som mål å skape en «snakkis» med denne kampanjen. Oppsummeringen teller 850 bildebidrag i Instagram-konkurransen #rosaballer og 265 mediesaker. I en nylig gjennomført undersøkelse* svarte 7 av 10 respondenter at de har sett rosa baller, og 8 av 10 visste hvorfor ballene var rosa.

– Tallene er en gledelig bekreftelse på at vi har lykkes. Vi har klart å engasjere bredt og sørget for økt oppmerksomhet rundt en viktig og alvorlig sak. Et klart mål var å utnytte styrken i samvirke og engasjere medlemmene. Bonden var helt avgjørende som bidragsyter og eier av utstillingsarenaen, sier Ulvan.