Datamaskiner og millioner av kroner er borte

Dekkoperasjoner: Bostyrer Christian Lundin (t.h.) mener Tommy Sharif har lurt til seg millioner av kroner fra dekkvirksomheten sin. Han varsler millionkrav.Fot 0: Kay Stenshjemmet

Dekkoperasjoner: Bostyrer Christian Lundin (t.h.) mener Tommy Sharif har lurt til seg millioner av kroner fra dekkvirksomheten sin. Han varsler millionkrav.Fot 0: Kay Stenshjemmet

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Lillestrøm: Datamaskiner er borte og millioner av kroner er tatt ut. Bostyrer Christian Lundin mener Tommy Sharif har gjort seg skyldig i mye forut for konkursene i selskapene sine.

DEL

– Det er påfallende; kontoutskrifter viser at Sharif har gått fra butikk til butikk og fra postkontor til postkontor og foretatt kontantuttak av selskapenes penger. Han har hatt det travelt etter det første selskapet hans gikk konkurs i februar, og jeg mener han er vel vitende om pengene han har tatt ut ikke tilhører ham, sier bostyrer Christian Lundin, og gjør det klinkende klart:

– Bostyret kommer til å fremme erstatningskrav mot Sharif.

Fjernet dataserver

Hvor stort kravet kan bli, vet han foreløpig ikke. Så langt er det avdekket overføringer til Sharif privat på til sammen sju millioner kroner i perioden 2012 til 2015. Kontoutskrifter viser at han bare i år har tatt ut 3,2 millioner kroner.

– Men det kan være mer. Jeg har blant annet fått opplyst at han skal ha mottatt en del penger kontant i forbindelse med salg av varer. Det må undersøkes nærmere, sier han.

Sharif skal ha forklart at uttakene er lønn og tilbakebetaling av lån. Det avviser Lundin.

– Det finnes ingen låneavtaler eller arbeidsavtaler som dokumentere disse uttakene.

Lundin la fram midlertidige innberetninger for de sju Sharif-selskapene som gikk konkurs for en måned siden for Nedre Romerike tingrett i går. Bostyreren må konstatere at det ikke er lett å få oversikten over Sharifs virksomhet.

– Inntekter er ført om hverandre og ikke nødvendigvis i det selskapet de hører hjemme.

Et av de største problemene er at Lundin ikke har fått tilgang til regnskapsmateriale for årene etter 2012. Opplysningene ligger på en dataserver Sharif hadde i dekksenterlokalene på Berger. Både server og harddisker er imidlertid borte. Lundin har avdekket at datamaskinene er fjernet etter februar i år.

– Sharif har opplyst til meg at han er den eneste som har hatt tilgang til datarommet på Berger. For meg framstår det som mest sannsynlig at det er han selv, eller noen han har gitt tilgang, som har fjernet datautstyret. Det ligger vesentlig informasjon i dette utstyret, sier Lundin.

– Gale påstander

Bobehandlingen har også avdekket at opplysninger Sharif har gitt om at han solgte eller kastet det han hadde igjen av dekk og felger i løpet av 2013 og 2014 ikke stemmer.

– Det har imidlertid framkommet blant annet at han via sin facebookprofil har solgt dekk og felger så sent som i april 2015, skriver Lundin i den midlertidige innberetning for Sharifs Dekksenter AS.

Sharif vil ikke svare på Lundins beskyldninger om pengeuttak og dataforsvinning.

– Det eneste jeg vil si er at påstandene er gale. Men det skal jeg ta med bostyreren direkte. Jeg kunne gitt flere kommentarer dersom jeg hadde blitt kjent med innholdet i borapportene tidligere, men jeg fikk dem først rett før dagens skiftesamlinger. Da blir det vanskelig å kommentere.

Lundin sier dette om hvordan han opplever Sharifs samarbeidsvilje rundt bobehandlingen:

– Han svarer på våre henvendelser, men gir oss ikke alle de opplysningene vi er ute etter.

Da Lundin etter rettsmøtet i går ville ha Sharifs underskrift på en formell erklæring om at opplysninger gitt til boet er sanne, nektet Sharif å skrive under.

Tingretten har nå gitt Sharif en uke på å komme fram med alle relevant regnskapsinformasjon.

Fakta

  • Sharifs Dekksenter AS og seks andre Sharif-selskaper gikk konkurs i midten av mai. All Sharifs virksomhet er dermed konkurs.
  • Dekksentereiendommen ved E6 på Berger er tvangssolgt for 74 millioner kroner.
  • Bostyret mistenker en rekke lovbrudd knyttet til Sharifs virksomhet.
  • Det er så langt meldt krav på til sammen 13,3 millioner i hovedselskapene Sharifs Dekksenter AS og Sharif Holding AS. Det er trolig ingen verdier i selskapene.

Artikkeltags