– Det er litt som å komme hjem, men på en ny måte. Jeg har hatt en flott dag og møtt mange dyktige folk – også gamle kjente, sier Orlund, som er født og oppvokst i Nannestad, men har bodd mange år i Skedsmo, hvor hun også var ordfører i seks år, fram til 2011. Nå kommer hun fra direktørjobben i Kunnskapsbyen Lillestrøm.

– Hva tar du fatt på først?

– Jeg kommer jo rett inn i budsjettarbeidet. Kommuneplanen er på høring. Begge deler er to viktige styringsdokumenter for kommunen.

– Flytter du til Nannestad nå?

– Nei. Jeg bor på Skedsmokorset, og har vel 20 minutter på jobb. Men det er veldig moro å få være med å jobbe med utviklingen av den kommunen jeg har kjent så godt.

– Du har vært ordfører i mange år, nå rådmann. Det er litt omvendt karriere?

– Noen vil si det. Jeg gleder meg til å gjøre meg kjent med kommunens driftsapparat og alle ansatte. Jeg kommer til å bruke en del tid på å reise rundt. Jeg må understreke at det er åtte år siden jeg var ordfører. Kommunene er selve fundamentet i det norske samfunnet, og for meg er det veldig spennende å jobbe med samfunnsutvikling fra en annen posisjon enn den politiske.

– Det er første gang du jobber med en «ordentlig» flyplasskommune. Nannestads slagord er «Norges beste bokommune.» Hvor går veien videre?

– Kortreiste arbeidsplasser er viktig. Nannestad har et stort potensial for næringsutvikling. Med nye arbeidsplasser innenfor kommunen blir det enda bedre å bo i Nannestad. Kommunen har et stort, uforløst potensial for næringsutvikling, mener jeg. Så jeg gleder meg veldig til å være med å forløse det. Strategiarbeidet blir viktig. Jeg føler meg privilegert som har fått denne jobben!

LES Jakter ny direktør

LES Bare to kvinner på 105 år

FAKTA

Anita Orlund (54) er ny rådmann i Nannestad.

Hun kommer fra stillingen som adm.dir. for Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Orlund var ordfører i Skedsmo fra 2007 til 2011.

Hun er utdannet kjemiingeniør, og har tidligere jobbet i Norsk Hydro og ved Universitetet i Oslo.