Best på vann i Norge

I Rælingen tar arbeidet med å skifte ut vann- og avløpsledninger aldri pause. Sånn blir man landets beste kommune innenfor vannbransjen.