Bygde aktivitetspark til over 100 millioner. Mangler fortsatt gangfelt for å komme dit

– Før eller siden skjer det en ulykke her.