Skal ha inn 90 nye elever uten å bygge ut – kan koste opptil 25 millioner kroner

Første fase av prosjektet skal etter planen stå klart til høsten.