– Ruter tvinger oss til å kjøpe bil

Da Ruter tok vekk en smekk full rushtidsbuss fra Oslo til Kjeller, ble hverdagen vanskelig for ansatte og studenter på Kjeller. Jan Øystein Samseth er i ferd med å kjøpe bil.