Senter i det blå

HÅPER PÅ FLYSENTER: Finn Terje Skyrud, leder i Stiftelsen Kjeller flyhistoriske kulturpark.

HÅPER PÅ FLYSENTER: Finn Terje Skyrud, leder i Stiftelsen Kjeller flyhistoriske kulturpark.

Artikkelen er over 1 år gammel

Stiftelsen Kjeller flyhistoriske kulturpark jobber iherdig for sitt flysenter. Men pengestøtte til konseptstudien får de ikke. Senteret er dermed fortsatt i det blå.

DEL

Formannskapet sa i siste møte nei til søknaden om tilskudd på 250.000 kroner til konseptstudien. Kommunaldirektør for kultur, Anne -Berit Haavind innstilte på nei, men holdt døra på gløtt for at støtten kunne vurderes ved behandlingen av 2018-budsjettet. Det hadde også hovedutvalg for kultur sagt seg enig i, men i formannskapet gikk det annerledes.

Venstre-forslag

Et forslag fra Boye Bjerkholt (V) på vegne av også Ap, KrF, H og Frp ble istedet vedtatt, med støtte fra alle partier unntatt Sp. Her var det i tillegg til avslag en begrunnelse: «...det er startet opp en helhetlig planleggingsprosess for utvikling av Kjeller flyplass, der ivaretakelse av kulturminner er ett av mange spørsmål som skal belyses i den videre utredningen. Stiftelsen Kjeller flyhistoriske kulturpark og andre interessenter oppfordres til å bidra med sine innspill i planleggingsprosessen.»

Leder i stiftelsen, Finn Terje Skyrud førte søknaden i pennen. Det er tre nasjonale fartøysvernsentrene i landet. Ønsket er et på Kjeller også.

– En skandale

Da Kjeller ble vedtatt nedlagt sa flyentusiaster at det vil være en skandale om alt blir lagt ned.I saken om tilskudd til flysenter var det bemerket at det vil kreve bygg og rullebane på det som i dag er forsvarets eiendom. Utfordringene ved å ivareta både Kjellers kulturhistoriske arv og kommunens behov for arealer til næring, bolig og byutvikling ble også poengtert. Det er særlig spørsmålet om å sette av areal til flystripe for de historiske flyene som er utfordrende. Stiftelsen anslår konseptstudien vil ta ett til to år å lage og at den vil koste en halv million.

– Ikke bare museum

– Sett i lys av både resultatet av undersøkelsen og avslaget på søknaden om støtte, hva nå, Finn Terje Skyrud ?

– I tråd med Stortingsvedtaket om at flyhistorien på Kjeller skal ivaretas i samarbeid med Skedsmo kommune, vil vi delta i de prosessene rundt Kjeller i samarbeid med kommunen og Forsvarsbygg. Dette har vi i Kjeller flyhistoriske kulturpark (KFK) også fått lovnader om . Vi kommer også til å sette i gang de utredningene vi kan, som ikke koster penger, for å synliggjøre hva slags attraksjon et veteranflysenter- og opplevelsessenter vi vil få til på Kjeller. Ikke bare et museum, men med levende historiske fly som publikum kan bli med opp i, sier Skyrud.

Artikkeltags