Slik vil de bruke flystripa på Kjeller: – Vi må våge å løfte blikket og komme med forslag som skaper debatt

Ny rv. 22: Lillestrøm Eiendomsforum har fått arkitektfirmaet tegn_3 ved Alv Skogstad Aamo til å lage forslaget til hvordan en ny Fetvei/ riksvei 22 kan legges over dagens Kjeller flyplass. ILLUSTRASJON: tegn_3

Ny rv. 22: Lillestrøm Eiendomsforum har fått arkitektfirmaet tegn_3 ved Alv Skogstad Aamo til å lage forslaget til hvordan en ny Fetvei/ riksvei 22 kan legges over dagens Kjeller flyplass. ILLUSTRASJON: tegn_3

Artikkelen er over 1 år gammel

– Bygg ny Fetvei i tunnel på rullebanen over dagens Kjeller flyplass. Gjør om dagens Fetvei forbi Lillestrøm og Kjeller til miljøgate og kollektivtrasé.

DEL

Bak dette radikale forslaget for historiske Kjeller flyplass står Lillestrøm Eiendomsforum. Forumet har godt over 30 medlemmer, og er interesseorganisasjonen for gårdeiere og eiendomsutviklere, både lokale og nasjonale. Forumet har hatt hjelp av tegn_3 og deres arkitekt Alv Skogstad Aamo i utarbeidelsen av forslaget.

De ser for seg en ny Fetvei, riksvei 22, lagt på rullebanen under lokk, altså en kulvert etablert på dagens rullebane. Videre at den nye hovedfartsåren starter omtrent ved rundkjøringen ved Åråsen, går over Måsan og så videre hele det to kilometer lange strekket på dagens rullebane, og at den nye veien kan føres opp til eksisterende Fetvei eller forlenges videre med ny bru i den nordlige enden og inn på E6.

Med grønt lokk

– Dette er en teknisk og økonomisk realiserbar løsning. Ved å legge traseen på landingsstripen er det både den korteste veien fra A til B, en rett strekning som det er enkelt å bygge kulvert over og man kan utnytte eksisterende underlag for landingsstripen. Sjølystlokket i Oslo er et eksempel på hvordan miljølokk kunne realiseres ved å legge bebyggelsen inntil, ikke over kulverten, som også er intensjonen i dette forslaget, sier arkitekt Skogstad Aamo.

Han ser for seg at tunnellokket over den nye Fetveien kan bli et park- og byrom som binder sammen den nye bydelen med frilufts- og rekreasjonsområde for befolkningen. Kulverten kan også kobles til parkeringsplasser for den nye nærings- og boligbebyggelsen, foreslår han.

– Det er nå det må komme forslag og ideer til hvordan Kjeller skal bli. Etterbruken av Kjeller må planlegges slik at man løser problemer, istedenfor å skape nye, poengterer Løken og forumet.

– Starter utbyggingen på Kjeller uten at man har tatt grep for hvordan trafikkavviklingen skal fungere best mulig, vil det fort være for seint, advarer han.

Kulvert: Arkitekt Skogstad Aamo foreslår veien lagt i kulvert, en tunnel med dagens flystripe som underdekke. ILLUSTRASJON: tegn_3

Kulvert: Arkitekt Skogstad Aamo foreslår veien lagt i kulvert, en tunnel med dagens flystripe som underdekke. ILLUSTRASJON: tegn_3

Deres forslag om ny Fetvei åpner samtidig for å nedgradere dagens Fetvei til lokalgate/miljøgate med prioritering av kollektivtrafikk. Her kan det være kollektivtilbud langs Fetveien, Kirkeveien og Storgata, og i tillegg lokale shuttlebusser.

Ved å utnytte rullebanen som en del av det som blir en helt ny bydels infrastruktur, vil en ny vei både i retning og form også bli et lesbart historisk spor. Med den nye veien som nytt høydedrag over Kjeller, bidrar veien også til å skape variasjon, aktivitetsmuligheter og opplevelser inn i et ellers flatt landskap, argumenterer de.

12.000 biler i døgnet

Fetveien har ifølge tall fra Statens vegvesen en årsdøgnstrafikk på cirka 12.000, med både privatbiler og tungtrafikk. De siste årene er det bygd en rekke nye boliger i området Kjeller/Nitteberg. I tillegg til arbeidsplassene på Kjeller-instituttene og OsloMet, er det også bygd en ny skole og barnehage her.

I vinter har RB hatt flere saker om køer og kaos i trafikken på Kjeller. Beboere opplever situasjonen som stadig mer belastende. 3.500 av Skedsmos 55.000 innbyggere bor her. Når flyplassen legges ned i 2023, er planen at det skal bygges boliger og utvikles nye næringer på det 1.000 dekar store området. Den nye bydelen blir like stor som dagens bykjerne i Lillestrøm.

– Ny Glommakryssing kommer i Fet. Fetveien er også eneste innfartsvei mot E6 fra denne delen av Romerike. En helt ny bydel på Kjeller, med mange nye boliger og arbeidsplasser, vil garantert generere mer trafikk. Uten en bedre løsning enn dagens, får vi en ny propp og store trafikkproblemer på Kjeller i framtiden, spår Morten Huser.

Sammen med tidligere styremedlem, nå medlem i forumet Morten Huser, som er eiendomsutvikler i Plantax, ser Løken mange fordeler ved tunnelløsningen over flystripa.

NY LØSNING: Knut Løken, styreleder i Lillestrøm Eiendomsforum (fra v.), prosjektleder Ingvild Roald i Aspelin Ramm, arkitekt Alv Skogstad Aamo og styremedlem i eiendomsforumet Morten Huser. FOTO: VIDAR SANDNES

NY LØSNING: Knut Løken, styreleder i Lillestrøm Eiendomsforum (fra v.), prosjektleder Ingvild Roald i Aspelin Ramm, arkitekt Alv Skogstad Aamo og styremedlem i eiendomsforumet Morten Huser. FOTO: VIDAR SANDNES

– En helt ny Fetvei vil styrke kapasiteten og redusere miljøbelastningen for beboerne på Kjeller, Beboerne får et tryggere og roligere lokalmiljø hvis dagens Fetvei blir en ny Kjellervei, med gang- og sykkelveier tilpasset beboerne og ansatte der, mener de.

Fordelene vil være flere. Det bidrar til at Kjeller med instituttene og OsloMet blir integrert i det som forventes å bli en helt ny, stor bydel på Kjeller.

– I dag er Fetveien en barriere. Blir dagens Fetvei bare utvidet for å ta unna det som garantert kommer av trafikkvekst, får vi ikke til denne sammensmeltingen av Kjellermiljøet, dagens Lillestrøm og den nye bydelen som er ønskelig, mener forslagsstillerne.

– Nei, det er ikke realistisk å se for seg at dette kan inngå i en plan for ny bydel her, svarer arkitekt Skogstad Aamo.

– Nei, dette er ut ifra et genuint ønske om å bidra til å utvikle Lillestrøm på best mulig måte. Vi må våge å løfte blikket og se på helheten og komme med forslag som vi håper skaper debatt. Vi er mange med et stort hjerte for denne byen, svarer Huser.

Aspelin Ramm, som blant annet har utviklet Mathallen/ Vulkan og Tjuvholmen i Oslo har kjøpt AIM-delen av Kjeller, Ingvild Roald, prosjektleder i selskapet og styremedlem i gårdeierforumet, er også positiv:

– Vi er ikke bare opptatt av den delen vi skal utvikle, men av helheten, sier Roald.

De avventer nå kommunens visjonsplan og kommunedelplan for Kjellers etterbruk, før de kommer videre med sine planer for delen de eier.

Forumet har nylig spilt inn sitt forslag om en slik ny Fetvei, eller riksvei 22 over dagens landingsstripe overfor kommunen. Høsten 2019 skal Skedsmo-politikere vedta overordnede visjoner for Kjellers etterbruk. Først på slutten av 2022 skal kommunedelplanen vedtas, så det er ennå god tid til å bearbeide alle type ideer om Kjellers etterbruk. For å få en ny Fetvei må også Statens vegvesen på banen, da dette er en riksvei. Forumet har ikke spilt inn sitt forslag der ennå.

FAKTA

  • Kjeller flyplass ble vedtatt lagt ned i 2016, som ledd i Langtidsplanen for Forsvaret.
  • Kjeller flyplass eies i dag av Forsvaret og er regulert til forsvarsformål. Flyplassens historie strekker seg tilbake til 1912, og er en av verdens eldste.
  • Skedsmo kommune er reguleringsmyndighet for det 1.000 dekar store området, som mange nærings- og eiendomsaktører er interessert i. Kommunen ventes å legge fram sitt forslag til overordnet visjonsplan for Kjellers etterbruk høsten 2019, mens forslag til kommunedelplan ikke kommer før tredje kvartal 2022.
  • Riksantikvaren har foreslått å frede om lag 40 prosent av området. Revidert forslag ventes lagt fram i 2019, med endelig beslutning i 2020.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken