Rør med radioaktive stoffer skaper hodebry: – Jeg synes det er snevert å sette 200 arbeidsplasser opp mot det å selge ei tomt

Forsvarsdepartementet mener en rørledning vil utgjøre en vesentlig hindring for utviklingen av dagens Kjeller flyplass. Det er ledningens eier uenig i, og påpeker at den er svært viktig for arbeidsplasser og drift på området.