Nær millionen til Skedsmo og Sørum kirke

Riksantikvaren gir støtte til 27 middelalderkirker i stein, deriblant to på Romerike.