– Ønsker å starte en prosess slik at vi kan få Anne-Elisabeth tilbake til familien

BISTANDSADVOKAT: Svein Holden representerer familien Hagen.

BISTANDSADVOKAT: Svein Holden representerer familien Hagen. Foto:

Onsdag ettermiddag møtte familien Hagens bistandsadvokat pressen på sitt eget kontor i Oslo. Der ble det klart at offentliggjøringen av saken er et ledd i å komme i kontakt med kidnapperne.

DEL

– Med dagens offentliggjøring av saken håper vi at dette vil bidra til at vi kommer i kontakt med dem som har bortført Anne-Elisabeth og at vi får en bekreftelse på at alt står bra til med henne. Vi ønsker å starte en prosess slik at vi kan få Anne-Elisabeth tilbake til familien, sa bistandsadvokat Svein Holden.

Dette må tolkes som at både politiet og familien ønsker å gå i forhandlinger med kidnapperne.

Holden opplyser at familien har fulgt rådet fra politiet om å ikke utbetale løsepengene som til nå har blitt framsatt.

– Har det vært vanskelig for familien å bestemme seg for ikke å betale?

– Det er klart at den vurderingen har vært særdeles krevende, svarer Holden.

Han hadde da åpnet pressekonferansen med å si at hendelsen både er grusom og umenneskelig.

– Det er krevende og har vært det over lang tid.  Å være i en så uviss situasjon, det er utmattende for familien.

– Du brukte ordet grusom, kan du utdype det?

– Jeg synes det er et ganske beskrivende ord og alle kan forestille seg hvordan det vil være dersom en hustru eller mor blir tatt bort på en slik uventet måte, svarer bistandsadvokaten.

Daglige diskusjoner

Holden ble oppnevnt som bistandsadvokat for familien Hagen i månedsskiftet november/desember, men han ønsker ikke å gå inn på om har vært i kontakt med familien på et tidligere tidspunkt.

– Hvordan jobber du videre nå i forhold til familien?

– Jeg har daglige diskusjoner med familien om etterforskningen og bidrar med å holde kontakt med politiet. De prosessene antar jeg vil fortsette.

– Hvordan har kommunikasjonen mellom kidnapperne og familien hagen vært?

– Det er umulig for meg å si noe om på nåværende tidspunkt.

– Hva er målet med offentliggjørelsen i dag?

– Politiet har sikkert et bredere spekter av mål enn familien. Hovedønsket er at man kommer i kontakt med familien og blir presentert et bevis som viser at Anne-Elisabeth er i live i dag.

– Har dere mottatt noen bevis på at hun er i live?

– Som politiet uttalte tidligere i dag har man ikke mottatt et sikkert tegn på at hun er det, men det er heller ikke mottatt noe som tyder på at hun ikke er i live, svarer Holden.

Ønsker ikke mediekontakt

Bistandsadvokaten opplyser at politiet og ham selv har gitt familien råd om hva som mest sannsynlig vil møte dem når saken nå er blitt gjort offentlig.

– Politiet og meg selv har etter beste forsøk vært å gi dem råd om situasjonen som nå har oppstått og om hvordan den nærmeste tiden kan bli. Vi får bare håpe at alle bidrar til at det blir så lett som mulig for familien.

– Har familien ønsket å ytre noe i mediene?

– De har et sterkt ønske om å ikke uttale seg direkte selv til mediene. Hovedbudskapet de ønsket nå ut med i dag er det jeg har framført.

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68) er gift med eiendoms- og aksjeinvestoren Tom Hagen. De bor i en enebolig ved Langvannet på Fjellhamar i Lørenskog. Sammen har de tre voksne  barn – to døtre og en sønn.

Familien blir bistått av flere aktører, blant annet helsevesenet.

Markedsverdien av Tom Hagens formue ble i 2018 beregnet til å være på 1,6 milliarder kroner, ifølge Kapital.

Milliardformuen har han opparbeidet seg gjennom blant annet eiendom og investeringer i strøm- og oljeaksjer. Investeringene er plassert gjennom to heleide selskaper: Tom Hagen Eiendom AS og Holding 2 AS.

Gjennom disse selskapene eier Hagen helt eller delvis 18 selskaper og datterselskaper.

Etter det Romerikes Blad får opplyst, skal Anne-Elisabeth Falkeid Hagens nærmeste familie ha blitt etterforsket grundig av politiet innledningsvis. Politiets etterforskning peker imidlertid foreløpig på at 68-åringen er tatt av utenforstående.

Artikkeltags