– Ungdom kan være enkle å lure og utnytte

– Dessverre forekommer det utnyttelse av ungdom.